balgogan

(user)

Card image cap

73 reports ยท 5 fixes

15400 points

balgogan's recent activity

balgogan got a report approved 2022-09-23 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-23 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-23 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-23 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-23 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-23 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-22 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-18 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-18 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-18 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-17 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-17 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-17 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-17 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-17 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-17 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-17 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-17 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-17 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-17 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-17 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-17 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-17 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-17 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-17 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-17 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-17 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-17 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-17 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-17 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-17 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-16 +100 points
balgogan successfully fixed a report 2022-09-16 +300 points
balgogan successfully fixed a report 2022-09-16 +300 points
balgogan successfully fixed a report 2022-09-16 +300 points
balgogan successfully fixed a report 2022-09-16 +300 points
balgogan got a report approved 2022-09-16 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-16 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-16 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-16 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-16 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-16 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-16 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-16 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-16 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-16 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-16 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-16 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-16 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-16 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-16 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-16 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-16 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-16 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-14 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-14 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-13 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-13 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-13 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-13 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-13 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-06 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-06 +100 points
balgogan successfully fixed a report 2022-09-02 +300 points
balgogan got a report approved 2022-09-01 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-01 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-01 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-01 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-01 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-01 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-01 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-01 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-01 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-01 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-01 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-01 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-01 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-01 +100 points
balgogan got a report approved 2022-09-01 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-31 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-31 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-31 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-31 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-31 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-30 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-30 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-25 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-25 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-25 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-25 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-25 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-25 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-25 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-25 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-25 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-25 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-25 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-25 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-25 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-25 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-25 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-25 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-25 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-25 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-25 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-25 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-25 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-25 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-25 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-25 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-25 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-25 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-25 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-25 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-25 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-25 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-25 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-25 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-25 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-24 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-24 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-24 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-24 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-24 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-24 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-24 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-24 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-24 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-24 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-24 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-24 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-24 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-24 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-24 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-24 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-24 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-24 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-24 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-24 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-24 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-24 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-24 +100 points
balgogan got a report approved 2022-08-24 +100 points
registered 2022-08-24 +100 points